بیانصافی | فکرت

عدالت بزرگترین مصلحت اجتماعی
۲۷ - شهریور - ۱۳۹۹
عدالت بزرگترین مصلحت اجتماعی

همواره برای حرکت اصلاحی امام حسین (ع) در سال 61 هجري، دلایل مختلفی اعم از مبارزه با ظلم، عدم بیعت با خلیفه غاصب وقت، عدالت‌خواهی و... ذکر می‌شود. می‌توان هر یک از این موارد را به شکل دقیق و مبسوط ...