بیانیه گام دوم

مرزبندی گفتمانی اسلام  دستاورد مهم محور مقاومت
10 - دی - 1401
مرزبندی گفتمانی اسلام دستاورد مهم محور مقاومت

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را می‌توان مانیفست حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی دانست. در حقیقت این بیانیه به دنبال اعلان و نشان دادن مسیری است که با انقلاب اسلامی ایران آغازشده و به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی ...

مبانی نظری و الهیاتی جبهه مقاومت
22 - دی - 1400
دکتر بهروزی لک در گفتگو با فکرت؛
مبانی نظری و الهیاتی جبهه مقاومت

مقاومت در اندیشه الهی مقاومت کورکورانه و متعصبانه نیست. مبتنی بر مبانی محکم و پایدار است. دیگران یا دچار جهالت هستند یا دچار غرض‌ورزی. اقتضای حق‌محوری این است که حق گسترش یابد. پیامبر گرامی اسلام کار خود را با دعوت ...