بیماری جسمی | فکرت

راه مطمئن سلامت معنوی تکیه به وحی آسمانی است
۱۲ - مهر - ۱۳۹۹
راه مطمئن سلامت معنوی تکیه به وحی آسمانی است

کاربردهای واژه «سلامت» در غرب در غرب واژه سلامت که معادل انگلیسی آن «health» است دست کم سه مرحله را طی کرده است: ۱. واژه (سلامت) تا قرن ۱۹ غالباً به «نبود بیماری جسمی و نقص عضو» تعریف می‌شد، چنان که آسلر ...