بیونگ چول هان

این از قدرت سرمایه‌داری نیست
13 - اردیبهشت - 1400
نگاهی به دو کتاب بیونگ چول هان
این از قدرت سرمایه‌داری نیست

خواندن آثار متفکران غربی بعضا ما را با سوالات متعددی مواجه می‌کند خصوصا با این سوال که این اندیشه چه ارتباطی با زیست و تفکر جامعه ما دارد. اگر کمی انصاف داشته باشیم بسیاری از ترجمه‌های موجود در بازار کتاب ...