تئودیسه

انواع تجربه­‌های آتئیستی
2 - مرداد - 1400
انواع تجربه­‌های آتئیستی

واژه آتئیسم در زبان معاصر بسیار به کار برده می‌­شود، لکن دقیقاً منظور از این کلمه روشن نیست. از طرفی این واژه با «دین» اشتراکاتی دارد. اگر نگاهی به کتاب انواع تجربه‌­های مذهبی (1902) ویلیام جیمز (1910-1842) کرده باشیم، تحت تاثیرِ ...