تبیین حکم شرعی

شرع و فضای مجازی، یک راه موازی
27 - سپتامبر - 2020
شرع و فضای مجازی، یک راه موازی

انتشارات دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی، کتاب نظام موضوعات فقه فضای مجازی را به چاپ رسانده است. مهم‌ترین  تحول در زندگی بشر در قرن بیست و یکم، پیدایش فضای مجازی است. در نیمه دوم قرن بیستم، بشر ...