تربیت جامعه | فکرت

بازخوانی «رسالت زن» در اندیشه امامین انقلاب
۸ - خرداد - ۱۴۰۰
بازخوانی «رسالت زن» در اندیشه امامین انقلاب

مقدمه نقش زن در اجتماع و اهمیت آن در اسلام برای محققان امر، مطلب پوشیده‌ای نیست. تأکید فراوان اسلام بر شاخص بودن تقوا بعنوان ارزش انسانی در برابر تفکرات جنسیت‌گرایی امری آشکار است. و البته در این میان با توجه به ...