تربیت دینی | فکرت

شکوفایی عقل و اوج عقلانیت در نهضت امام حسین (علیه‌السلام)
۲۷ - شهریور - ۱۴۰۰
شکوفایی عقل و اوج عقلانیت در نهضت امام حسین (علیه‌السلام)

نهضت امام حسین (علیه ‌السلام) اوج شکوفایی عقل در اسلام بود و از آنجا که اسلام، دینی جامع و فراگیر است؛ ازاین‌رو قیام آن حضرت برای اصلاح همه ‌جانبه‌ی امت در همه اعصار بود. همان‌طور که سیره جد و پدر ...

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۶)
۴ - شهریور - ۱۳۹۹
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره ۶)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...