تربیت | فکرت

ابـعاد تربیتی واقعه عـاشورا
۱۶ - شهریور - ۱۴۰۱
ابـعاد تربیتی واقعه عـاشورا

«فکرت،‌رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شکی نیست که زندگی هر انسانی همواره در برگیرنده‌‌ی تعاملاتی است که به سبب آن‌‌ها با دیگران ارتباط برقرار می‌‌کند. بهترین ارتباطات، روابطی است که نشات گرفته از آموزه‌‌ها و تعالیم دینی است؛ از این رو ...

بررسی و نقد اسناد بین المللی درباره زن
۲۰ - دی - ۱۳۹۹
بررسی و نقد اسناد بین المللی درباره زن

پس از تاسیس سازمان ملل متحد، به تدریج سازمان هایی به عنوان زیرمجموعه این نهاد بین المللی تاسیس شد مانند یونیسف و یونیفم و... اسناد و معاهداتی که توسط این سازمان ها تدوین و تصویب شده‌اند، به طور کلی به ...

نقش تربیتی عاشورا و محرم در زندگی بشر (بخش اول)
۲۵ - شهریور - ۱۳۹۹
نقش تربیتی عاشورا و محرم در زندگی بشر (بخش اول)

مقدمه حرکت و قیام امام حسین علیه­السلام در طول تاریخ، بازخوردهایی را داشته اشت. اگر اهداف و فلسفه حرکت آن حضرت در نظر گرفته شود و ابعاد آن بررسی گردد، می­‌توان به تأثیرهای آن در جنبه­‌های مختلف فردی و اجتماعی زندگی ...