تشیع علوی، تشیع صفوی

مدیریت بحران اجتماعی در سیره رضوی
9 - خرداد - 1402
مدیریت بحران اجتماعی در سیره رضوی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ پس از آنکه محبوس بودن و مسجون بودن حضرت امام موسی کاظم (ع) در اواخر عمر شریف ایشان مداوم و ممتد شد، ارتباط شیعیان به‌طور عام و وکلا و نائبان حضرت به‌طور خاص برای چندین ...

واکاوی اندیشۀ دین‌پژوهانۀ دکتر علی شریعتی
29 - خرداد - 1401
به مناسبت 29 خرداد سالروز درگذشت ایشان؛
واکاوی اندیشۀ دین‌پژوهانۀ دکتر علی شریعتی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ دکتر علی شریعتی، روشن‌فکر دینی و از پیروان مکتب خداپرستان سوسیالیستی بود. وی نگاهی تاریخی ـ اجتماعی نسبت به دین داشت. شریعتی برای رفع چالش‌‌های فرهنگی و سیاسی موجود در جامعۀ زمان خود،  دست به ...