تعارض بین علم و دین

الهیات اسلامی مبسوط به مسأله شُرور پرداخته است/ خرافه‌پرست کیست؟
27 - فروردین - 1399
الهیات اسلامی مبسوط به مسأله شُرور پرداخته است/ خرافه‌پرست کیست؟

عبدالکریم سروش مدتی است در مصاحبه و سخنان خود تأکید بر خرافه‌پردازبودن حوزه‌های علمیه و رواج دینداری معیشت‌اندیش خالی از معرفت و تجربه می‌نماید و اخیراً نیز دوباره به بهانه ویروس کرونا چنین تحلیلی را از فضای الهیات شیعی و ...

ویروس کرونا تقابلی ساختگی میان علم و دین
26 - اسفند - 1398
ویروس کرونا تقابلی ساختگی میان علم و دین

علم و دین با ادبیاتی تطبیقی یا تنازعی همواره در گفتار اندیشمندان و متفکران دست به دست می‌شود تا سرانجام آنها را به یک مدل برساند و مجادله‌ای که قرن‌ها است بر ستون سیاست سوار است و علم را در ...