تفسیر قرآن

روش شناسی علامه در تفسیر المیزان
24 - آبان - 1400
مراحل سه گانه تفسیر قرآن به قرآن
روش شناسی علامه در تفسیر المیزان

تفسیر قرآن به قرآن، شیوه تفسیری معروفی است که پیشینه آن را می‌‎توان تا زمان نزول قرآن مورد بررسی قرار داد. پایه این شیوه تفسیری بر اساس این اصل مسلم است که قرآن بهترین مفسر برا ی آیات خود است ...