تفکر سکولار

جایگاه دین در عرصه جهانی روبه رشد است
17 - اسفند - 1399
درآمدی بر کتاب رابطه علم و دین
جایگاه دین در عرصه جهانی روبه رشد است

کتاب رابطه علم و دین از منظر چهار حکیم مسلمان معاصر که پاسخ به هشت سوال درخصوص رابطه علم و دین است و از سوی دکتر مهدی گلشنی طراحی و توسط آیات علامه جوادی‎‌آملی، علامه حسن‎ زاده ‎آملی، علامه سبحانی ...