تماس فرهنگی

زیست اجتماعی غربی و اسلامی
18 - اکتبر - 2021
زیست اجتماعی غربی و اسلامی

سخن گفتن از زيست اجتماعي همواره با دشواري‌هايي همراه مي‌‎باشد. از اين جهت که  اجتماع تشکيل شده از افراد با عقايد مختلف مي باشد، که در راستاي اهداف مختلف ممکن است در کنار هم به هم‌زيستي گاهاً مسالمت‌آميز و گاهاً ...