جامعه شیعه

راهپیمایی اربعین و بازنمایی پیام انقلاب اسلامی در گام دوم(بخش اول)
14 - شهریور - 1400
راهپیمایی اربعین و بازنمایی پیام انقلاب اسلامی در گام دوم(بخش اول)

راهپیمایی اربعین یکی از جلوه‌­های بازگویی ظرفیت و توان علَی نهضت و قیام حسینی بر علیه طاغوت زمان است. شهادت امام سوم شیعیان و 72 تن از یارانشان در روز عاشورا (سال 61 ه. ق) تداوم رسالت نبوی و اربعین ...

کارکردهای اجتماعی عزاداری؛ از ظلم‌ستیزی تا صبر بر مصائب
10 - شهریور - 1399
کارکردهای اجتماعی عزاداری؛ از ظلم‌ستیزی تا صبر بر مصائب

سوگواری در ماه‌های محرم و صفر و عزاداری برای سیدالشهدا و یارانش، یکی از جلوه‌ها و نمودهای اصلی حضور اجتماعی شیعیان در طول تاریخ بوده است، تا آنجا که عزاداری به مؤلفه هویتی شیعیان تبدیل شده و جزئی از هویت ...