جنس دوم

رویکرد فمینیسم در آثار ادبی زنان: بخش اول
19 - خرداد - 1400
رویکرد فمینیسم در آثار ادبی زنان: بخش اول

جایگاه زن در ادبیات فمینیستی را می‌­توان از دو جنبه جایگاه زن در خلق آثار هنری و جایگاه زن به عنوان سوژه اثر هنری مورد بررسی قرار داد. فمینیست­‌ها با وجود تکثر در دیدگاه­‌هایشان، فرضیه­‌های مشترکی در زمینه ادبیات فمینیستی ...