جنگ شناختی

اولین جنگ شناختی در جهان
19 - جولای - 2022
نگاهی به جنگ بین روسیه و اوکراین؛
اولین جنگ شناختی در جهان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ جنگ‌های شناختی (Cognitive wars) یا معنایی (Semantic) فرآیندهای تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار می‌دهند و آن‌ها را به نفع کسی که این جنگ معنایی را رهبری می‌کند به پیش می‌برند. اگر جنگ اطلاعاتی (Information war) ...

معرفی کتاب «علوم شناختی در جنگ شناختی»
14 - ژوئن - 2022
توسط انتشارات نواندیشان منتشر شد؛
معرفی کتاب «علوم شناختی در جنگ شناختی»

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ در سال‌‌های اخیر اهمیت پرداختن به علوم شناختی روز به ‌‌روز در حال افزایش بوده است و این حوزه‌‌ی دانشی با ذهن و تفکر برون آمده از مغز ارتباط دارد. علوم شناختی جزء لاینفک زندگی ...

فن اقناع در جنگ شناختی؛ محصول اتاق های فکر
27 - فوریه - 2022
تبیین‌های نظری جنگ شناختی (بخش پنجم و پایانی)؛
فن اقناع در جنگ شناختی؛ محصول اتاق های فکر

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ همواره بشر در هر زمان و هر سرزمینی درگیر انواع جنگ و نزاع همچون جنگ نرم، جنگ سخت و جنگ‌های قومی و قبیله‌ای، جنگ سرد و بسیاری دیگر از اقسام جنگ‌ها بوده و هست. امروز ...

جنگ شناختی؛ جنگ دانش ها و ایده ها
26 - فوریه - 2022
تبیین‌های نظری جنگ شناختی (بخش چهارم)؛
جنگ شناختی؛ جنگ دانش ها و ایده ها

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ همواره بشر در هر زمان و هر سرزمینی درگیر انواع جنگ و نزاع همچون جنگ نرم، جنگ سخت و جنگ‌های قومی و قبیله‌ای، جنگ سرد و بسیاری دیگر از اقسام جنگ‌ها بوده و هست. امروز ...

جنگ شناختی؛ از استعاره تا جنگ معنا و نرم
23 - فوریه - 2022
تبیین‌های نظری جنگ شناختی (بخش سوم)؛
جنگ شناختی؛ از استعاره تا جنگ معنا و نرم

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ همواره بشر در هر زمان و هر سرزمینی درگیر انواع جنگ و نزاع همچون جنگ نرم، جنگ سخت و جنگ‌های قومی و قبیله‌ای، جنگ سرد و بسیاری دیگر از اقسام جنگ‌ها بوده و هست. امروز ...

شناخت؛ مولفه جنگ امروزی
22 - فوریه - 2022
تبیین‌های نظری جنگ شناختی (بخش دوم)
شناخت؛ مولفه جنگ امروزی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ همواره بشر در هر زمان و هر سرزمینی درگیر انواع جنگ و نزاع همچون جنگ نرم، جنگ سخت و جنگ‌های قومی و قبیله‌ای، جنگ سرد و بسیاری دیگر از اقسام جنگ‌ها بوده و هست. امروز ...

جنگ شناختی؛ از موج سوم تا نسل چهارم
21 - فوریه - 2022
تبیین‌های نظری جنگ شناختی (بخش اول)
جنگ شناختی؛ از موج سوم تا نسل چهارم

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ همواره بشر در هر زمان و هر سرزمینی درگیر انواع جنگ و نزاع همچون جنگ نرم، جنگ سخت و جنگ‌های قومی و قبیله‌ای، جنگ سرد و بسیاری دیگر از اقسام جنگ‌ها بوده و هست. امروز ...