جهان بینی توحیدی

پیش‌شماره 9 مجله «خردورزی» منتشر شد
9 - شهریور - 1400
ویژه‌نامه استاد محمدحسین فرج‌نژاد؛
پیش‌شماره 9 مجله «خردورزی» منتشر شد

جهان اجتماعی محمدحسین فرج‌نژاد به‌و‌اقع در امتداد جهان توحیدیِ اسلام قرار داشت و در مقام عمل نیز از این جهان توحیدی تبعیت می‌کرد. حضور در سیستان، کمک‌های متعدد به فقرا، دستگیری علمی و معنوی و مادی از دوستان و شاگردان، ...