جهش تولید

اولویت‌ها و موانع تحقق «جهش تولید»
10 - فروردین - 1399
اولویت‌ها و موانع تحقق «جهش تولید»

باید توجه داشته باشیم که منظور از تولید صرفا تولید کالاهای فیزیکی نیست؛ بلکه تولیدات علمی و فرهنگی به خصوص تقویت تولیدات فرهنگی مناسب در فضای مجازی را هم شامل می‌شود؛ ولی با این حال تولید کالاها و خدمات فیزیکی ...