حاتمی کیا

مقابله با انحصار
21 - آوریل - 2020
مقابله با انحصار

اکران آنلاین خروج در سامانه‌های صوت و تصویر اتفاق ویژه‌‌ای بود که باعث شد مباحث جدیدی در عرصه اکران و تبلیغات به دنبال داشته باشد؛ با این حال از چند روز گذشته برخی انتقادها نسبت به عدم پخش تبلیغات فیلم ...