حاکمیت نظارتی

برادر و خواهر و تمام دوستانتان شما رو می‌پایند
30 - مارس - 2021
برادر و خواهر و تمام دوستانتان شما رو می‌پایند

ما با داده‌های خود تکه به تکه در حال بالا بردن دیوار اردوگاه های متمرکز الکترونیکی خود هستیم. با هر وسیله فناوری هوشمندی که می‌خریم، با هر اپلیکیشن جدیدی که دانلود می‌کنیم، با هر عکس یا مطلب جدیدی که در ...