حسن احمدی زاده

بررسی فلسفی مسئله شرّ در اندیشه اسلامی
20 - فروردین - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر احمدی‌زاده؛
بررسی فلسفی مسئله شرّ در اندیشه اسلامی

یکی از موضوعات و مسائل مهم کلامی که از گذشته مورد توجه اندیشمندان و علمای مختلف علوم عقلی و دینی قرار داشته، مسئله شرّ در نظام هستی است. این موضوع در مواردی علما و دانشمندان فراوانی را با چالش مواجه ...

علامه مصباح، احیاگر فلسفه های مضاف
9 - دی - 1400
در گفتگوی با فکرت مطرح شد؛
علامه مصباح، احیاگر فلسفه های مضاف

شاید برخی چنین تصور كنند كه بحث از مسائل فلسفة اخلاق و مباحث عقلی و فلسفی درباره اخلاق، بحثی بی‌فایده و بیهوده است؛ به‌ویژه برای ما مسلمانان و معتقدان به وحی معصوم و پیامبر و امامانی پاك؛ زیرا بعد از ...