حفیظ الله فولادی

بررسی نهضت و قیام حسینی با رویکرد اجتماعی
23 - مرداد - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر فولادی؛
بررسی نهضت و قیام حسینی با رویکرد اجتماعی

بررسی جامعه شناسانه واقعه عاشورا یکی از الزامات شناخت حقیقی قیام امام حسین(ع) است. لذا از همین رو «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با دکتر حفیظ‌‌‌ الله فولادی، استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفتگویی ...