حقوق امام

تبیین مسأله عدالت در نهج البلاغه
2 - آذر - 1400
تبیین مسأله عدالت در نهج البلاغه

نام امیرمؤمنان علی (ع) و یاد او چنان با عدالت، عدالت‌خواهی و عدالت‌ورزی پیوند دارد که چون نام او برده می‌شود و از او یاد می‌گردد، این امور نیز مطرح می‌شود. به تعبیر جُرج جَرداق مسیحی: «امام علی، صدای عدالت ...