حقوق مساوی

اجتهاد در اصول یا انفعال در فروع !؟
۳ - تیر - ۱۳۹۹
اجتهاد در اصول یا انفعال در فروع !؟

چند هفته پیش بود که خبر قتل دردناک دختری سیزده ساله بر صدر اخبار رسانه‌ها نشست. ماجرا از این قرار بود که دختری نوجوان با جوانی نه چندان علیه السلام! از خانه می‌گریزند. پلیس او را می‌یابد و به خانواده‌اش ...