حکمرانی دینی | فکرت

ترسیم حکمرانی دینی
۱۹ - آبان - ۱۴۰۰
ترسیم حکمرانی دینی

اساس و سرچشمه قدرت سیاسی و توانایی حکومت بر انجام امور و وظایف و اعمال آمریت را «حاکمیت» می‌نامند. هر حکومتی با تکیه بر حاکمیت خود به اعمال اقتدار سیاسی می‌پردازد و خواست خود را در داخل و خارج از ...

آیا شایستگی علمی، قربانی خودخواهی‌های صنفی خواهد شد؟
۲۱ - مهر - ۱۳۹۹
آیا شایستگی علمی، قربانی خودخواهی‌های صنفی خواهد شد؟

1. گسستن حوزه از نظام آموزش رسمی بیش از یکصد سال قبل، جماعتی با تکیه بر نوسازی غربی، شعار‌هایی پرطمطراقی درباره خروج ایران‌زمین از انحطاط و قرارگرفتن در راه ترقی سردادند. مردم ایران به‌ویژه میراث‌داران فرهنگ کهن ایرانی- اسلامی به استقبال ...

یک «زاویه» خوب و زوایای دیگر «حکم حجاب»
۱۶ - مهر - ۱۳۹۹
یک «زاویه» خوب و زوایای دیگر «حکم حجاب»

چهارشنبه‌شب هفته گذشته (26 شهریور)، برنامه زاویه شبکه چهار سیما، پس از چند ماه وقفه، اولین مناظره خود را با موضوع «الزام حکومتی حجاب» برگزار کرد. این مناظره نشان داد که صدا و سیما اگر در مسائل جدی و مورد ...