حکومت دینی | فکرت

دین در بستر حکومت
۵ - دی - ۱۴۰۰
حکومت دینی از منظر آیت‌الله مصباح یزدی
دین در بستر حکومت

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ برخی از اندیشمندان قائل به اجرا شدن دین در بستر حکومت هستند به‌گونه‌ای که دین بدون حکومت معنا ندارد، و برخی دیگر از متفکران، دین را اجتماعی نمی‌دانند و معتقدند که  حاکمیت بدون دین نیز ...

بررسی حقوق متقابل امام و امت (بخش اول)
۳۰ - شهریور - ۱۴۰۰
کربلا، عرصه عبرت آموز شکاف گفتمانی امت و امام
بررسی حقوق متقابل امام و امت (بخش اول)

کل یوم عاشوا و کل ارض کربلا، آری کربلا فراتر از آنکه یک واقعه سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا تاریخی باشد، منظری فرا زمانی و فرا مکانی است که هرکسی که دیدگانش، مسلح به ادراک حقیقت کربلا شده باشد، ...

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی (بخش دوم)
۱۶ - فروردین - ۱۴۰۰
حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی (بخش دوم)

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی در این گفتار از میان شاخص‌های گوناگون (علت مبقیه و علت محدثه) مردم سالاری دینی به بحث حقوق متقابل دولت و ملت می‌پردازیم که رعایت آن باعث ارتقای کار آمدی دولت؛ یعنی ...