خط امام

وابستگی اقتصادی شایسته مملکت اسلامی نیست
۱۴ - خرداد - ۱۳۹۹
وابستگی اقتصادی شایسته مملکت اسلامی نیست

کشورهاى اسلامى به واسطه ضعف مدیریت‌ها و وابستگى، به وضعیتى اسف‌بار گرفتار شده‌اند که این به عهده علماى اسلام و محققین و کارشناسان اسلامى است که براى جایگزین‌کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرح و برنامه‌هاى سازنده و ...

سطوح سه گانه معنویت از منظر امام خمینی
۱۰ - خرداد - ۱۳۹۹
سطوح سه گانه معنویت از منظر امام خمینی

نگاهی که امام خمینی به معنویت دارد دارای سه جنبه است. به دیگر سخن ایشان معنویت را سه بعدی می‏داند، نه دو بعدی و نه تک بعدی. این سه عرصه، عرصه عقلانی، اخلاقی و فقهی و به تعبیر دیگر حقیقت، ...