خلافت | فکرت

عشق به علی یا عشق به ولی
۱۷ - دی - ۱۳۹۹
عشق به علی یا عشق به ولی

داستان بر سر فدک آغاز می شود شاید هم کمی قبل تر یعنی روزی که نامش غدیر بود و پیامبر اسلام علی را ولی مسلمین بعد از خود معرفی می کند . گروه گروه با وی بیعت کردند اما ثمره این ...

امامت سیاسی با غصب حکومت نفی نمی‌شود
۲۸ - آبان - ۱۳۹۹
امامت سیاسی با غصب حکومت نفی نمی‌شود

آقای دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد با طرح بحث جدایی خلافت از امامت، امامت به‌ معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می‌کند و بر این عقیده است که چون خلافت امری غیرقدسی است، از امامت تفکیک‌پذیر است ...

امامت سیاسی با غصب حکومت نفی نمی‌شود
۶ - آبان - ۱۳۹۹
امامت سیاسی با غصب حکومت نفی نمی‌شود

آقای دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد با طرح بحث جدایی خلافت از امامت، امامت به‌معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می‌کند و بر این عقیده است که چون خلافت امری غیرقدسی است، از امامت تفکیک‌پذیر است و ...

خلافت هم مثل امامت تقدس دارد و نباید این دو را تفکیک کرد
۵ - آبان - ۱۳۹۹
خلافت هم مثل امامت تقدس دارد و نباید این دو را تفکیک کرد

متن زیر با عنوان نقدی بر دیدگاه تفکیک امامت و خلافت در قداست، نوشتاری از حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در ادامه می‌آید: اخیراً در فضای مجازی نکاتی در ...