دشمن شناسی | فکرت

اهداف سینمای راهبردی غرب (بخش اول)
۲۱ - شهریور - ۱۳۹۹
اهداف سینمای راهبردی غرب (بخش اول)

در گذشته جنگ‌های برخواسته از حرص و طمع زمامداران و یا درگیری‌های مذهبی بزرگ‌ترین عامل مرگ و میر انسان‌ها بودند. اما در این بین عامل سومی هم وجود داشت که حاصل پیامد فقر و قحطی برآمده از جنگ‌ها بود. این ...