دغدغه | فکرت

پیوند ژورنالیسم و روشنفکری (۱)
۱۹ - اسفند - ۱۳۹۹
پیوند ژورنالیسم و روشنفکری (۱)

در قرن هجدهم میلادی و تحت سیطرة جهان‌بینی به اصطلاح «عصر روشنگری»، مفهوم «روشن‌فکر» (Intellectual) پدیدار شد و چون مدرنیست‌ها به طور خاص، در این قرن، در حال مبارزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با میراث بر جای مانده از غربِ ...