دنیازدگی | فکرت

نقش تربیتی عاشورا و محرم در زندگی بشر (بخش اول)
۲۵ - شهریور - ۱۳۹۹
نقش تربیتی عاشورا و محرم در زندگی بشر (بخش اول)

مقدمه حرکت و قیام امام حسین علیه­السلام در طول تاریخ، بازخوردهایی را داشته اشت. اگر اهداف و فلسفه حرکت آن حضرت در نظر گرفته شود و ابعاد آن بررسی گردد، می­‌توان به تأثیرهای آن در جنبه­‌های مختلف فردی و اجتماعی زندگی ...