دکتر الویری | فکرت

«رجال» منبعی فوق‌العاده برای تاریخ اجتماعی
۵ - آبان - ۱۳۹۹
«رجال» منبعی فوق‌العاده برای تاریخ اجتماعی

تاریخ اجتماعی یکی از شاخه‌های دانش تاریخ است که عمری طولانی ندارد و در دنیا و به‌طور خاص در غرب حدود 50سال سابقه دارد و همچنین یک یا دو دهه است که وارد فضای ایران شده است. اولین تجربه آموزشی ...