دکتر حبیب الله بابایی

مرگ تمدنیِ ما در ترازوی تمدن غرب
28 - آوریل - 2020
مرگ تمدنیِ ما در ترازوی تمدن غرب

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام حبیب‌اله بابائی در نقد کتاب راه ناهموار تمدن است که در ادامه می‌خوانید؛ 1ـ گزینش معدود مقالات تمدنی در میان صدها مقالاتی که در حوزه‌های نظری و تاریخی تمدن و تمدن ...