دکتر سروش

نقد مقاله‌ «محمد راوی رؤیاهای رسولانه»
9 - آبان - 1400
بخش اول
نقد مقاله‌ «محمد راوی رؤیاهای رسولانه»

مبحث نبوت، امامت، معاد و وحی، تعریف و کیفیت آن‌ها همواره محل بحث و تبادل آراء بین اندیشمندان نحله‌های مختلف دینی و فرادینی بوده و هست. علت اصلی آن هم ماورایی و غریب بودن آنها برای عموم مردم و حتی ...

لجاج با رسول خدا(ص)
13 - بهمن - 1399
لجاج با رسول خدا(ص)

با اینکه تغییر و تحولات فکری صاحبان اندیشه و ارجاع، معمولا نامنتظَر است و تعجب‌برانگیز؛ اما ممنوع و مذموم هم نیست و به یک اعتبار می‌تواند نیکو و پسندیده نیز باشد؛ چراکه خود گواه بر جست‌وجوگری و بی‌قراری ایشان است ...

الهیات اسلامی مبسوط به مسأله شُرور پرداخته است/ خرافه‌پرست کیست؟
27 - فروردین - 1399
الهیات اسلامی مبسوط به مسأله شُرور پرداخته است/ خرافه‌پرست کیست؟

عبدالکریم سروش مدتی است در مصاحبه و سخنان خود تأکید بر خرافه‌پردازبودن حوزه‌های علمیه و رواج دینداری معیشت‌اندیش خالی از معرفت و تجربه می‌نماید و اخیراً نیز دوباره به بهانه ویروس کرونا چنین تحلیلی را از فضای الهیات شیعی و ...

مسأله شرور، معضلی برای الهیات اسلامی نیست
26 - فروردین - 1399
مسأله شرور، معضلی برای الهیات اسلامی نیست

چندی پیش به مناسبت انتشار ویروس کرونا در ایران و جهان مصاحبه‌ای از عبدالکریم سروش، تحت عنوان «خدا به هر دردی نمی‌خورد» در رسانه‌های مجازی منتشر شد. وی در آن مصاحبه، مطالبی را مطرح نمود که نیاز به نقد و بررسی ...