دیده بان اندیشه

دیده‌بان اندیشه |‌ «وصله‌ی ناجور؛ چرا توسعه به ما نمی‌آید..؟»
1 - مرداد - 1402
💥 ایستگاه چهل و نهم دیده‌بان اندیشه در موسسه شناخت
دیده‌بان اندیشه |‌ «وصله‌ی ناجور؛ چرا توسعه به ما نمی‌آید..؟»

در جهانی که توسعه‌نیافتگی ناسزایی نابخشودنی برای جوامع بشری به حساب می‌آید، شهید آوینی در آثار خود، مدل توسعه مدرن را وصله‌ی ناجوری معرفی می‌‎کند که با فرهنگ ایرانی_اسلامی همخوانی ندارد؛ ایشان مهمترین دلیل این ناهمخوانی را غلبه رویکردهای مادی ...

دیده بان اندیشه |‌ «روایت دیده‌بان؛ مروری بر فعالیت سه‌ساله دیده‌بان اندیشه»
9 - اردیبهشت - 1402
شماره چهل‌وهشتم منتشر شد؛
دیده بان اندیشه |‌ «روایت دیده‌بان؛ مروری بر فعالیت سه‌ساله دیده‌بان اندیشه»

شماره جدید نشریه دیده‌بان اندیشه با موضوع «روایت دیده‌بان؛ مروری بر فعالیت سه‌ساله دیده‌بان اندیشه» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره عبارتند از: اهداف، موضوعات و مراحل تولید دیده‌بان اندیشه؛ معرفی نویسندگان و تیم اجرایی ...

دیده‌بان اندیشه | «رَجای مِلی؛ بررسی مولفه‌های امید اجتماعی در ایران»
29 - اسفند - 1401
شماره چهل‌وهفتم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه | «رَجای مِلی؛ بررسی مولفه‌های امید اجتماعی در ایران»

شماره چهل‌وهفتم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «رَجای مِلی؛ بررسی مولفه‌های امید اجتماعی در ایران» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل: تعریف امید، اهمیت و اقسام آن؛ نظریات درباره امید اجتماعی ایرانیان؛ بررسی اهداف ...

دیده‌بان اندیشه | «رایحه‌ی ریحانه؛ جریا‌ن‌شناسی تطور مسائل مربوط به زنان»
24 - اسفند - 1401
شماره چهل‌وششم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه | «رایحه‌ی ریحانه؛ جریا‌ن‌شناسی تطور مسائل مربوط به زنان»

شماره چهل‌وششم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «رایحه‌ی ریحانه؛ جریا‌ن‌شناسی تطور مسائل مربوط به زنان» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل: گزارشی از مسائل معاصر و جدید زنان، بررسی تاریخچه مسائل سنتی زنان، تبیین ...

دیده‌بان اندیشه | «بنشسته در سایه؛ آسیب‌شناسی رابطه نهاد دانشگاه و جامعه»
26 - بهمن - 1401
شماره چهلم‌وپنجم منتشر شد
دیده‌بان اندیشه | «بنشسته در سایه؛ آسیب‌شناسی رابطه نهاد دانشگاه و جامعه»

شماره چهلم‌وپنجم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «بنشسته در سایه؛ آسیب‌شناسی رابطه نهاد دانشگاه و جامعه» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل: تاریخچه نهاد دانشگاه در ایران و جهان؛ بررسی رویکردهای مختلف در باب جایگاه ...

دیده‌بان اندیشه | برای یکی شدن؛ بررسی رابطه دولت و ملت
21 - دی - 1401
شماره چهلم‌وسوم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه | برای یکی شدن؛ بررسی رابطه دولت و ملت

شماره چهلم‌وسوم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «برای یکی شدن؛ بررسی رابطه دولت و ملت» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل، تبیین رابطه امام و امت در وضعیت مطلوب، بررسی نظرات مختلف درباره رابطه ...

دیده‌بان اندیشه | حیات 7000 ساله؛‌ جریان‌شناسی مواجهه با ایران باستان
14 - آبان - 1401
شماره چهلم‌وچهارم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه | حیات 7000 ساله؛‌ جریان‌شناسی مواجهه با ایران باستان

شماره چهلم‌وچهارم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «حیات 7000 ساله؛‌ جریان‌شناسی مواجهه با ایران باستان» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل، تبیین سیر تمدنی هفت‌هزارساله کشور ایران؛ نقد ادعاهای جریانات افراطی در تاریخ‌نگاری ...

دیده‌بان اندیشه | اقامه توحید؛ در بستر پیاده‌روی اربعین حسینی
2 - آبان - 1401
شماره چهلم‌ودوم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه | اقامه توحید؛ در بستر پیاده‌روی اربعین حسینی

شماره چهلم‌ودوم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «اقامه توحید؛ در بستر پیاده‌روی اربعین حسینی» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل، ماهیت‌شناسی پدیده اربعین از لحاظ فلسفی و دینی؛ طبقه‌بندی روایات موجود در باب ...

دیده‌بان اندیشه |‌ اندوه متعالی، در فرآیند تربیت انسان
2 - مهر - 1401
شماره چهلم‌ویکم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه |‌ اندوه متعالی، در فرآیند تربیت انسان

شماره چهلم‌ویکم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «اندوه متعالی، در فرآیند تربیت انسان» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل، معناشناسی و ضرورت بحث از فلسفه غم و شادی؛ تبیین جایگاه غم و شادی ...

دیده‌بان اندیشه |‌ برابری یا تشابه؛ در جریان‌شناسی عدالت‌خواهی
17 - شهریور - 1401
شماره چهلم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه |‌ برابری یا تشابه؛ در جریان‌شناسی عدالت‌خواهی

شماره چهلم نشریه دیده‌بان با عنوان «برابری یا تشابه؛ در جریان‌شناسی عدالت‌خواهی» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل، رویکرد جریانات اندیشه‌ای نسبت به عدالت و عدالت‌خواهی، تمایز عدالت‌خواهان در توجه به ساحات سه‌گانه ...