رأی اکثریت | فکرت

آیا علامه‌طباطبایی رجوع به رأی اکثریت را باطل می‌داند؟
۲۷ - آبان - ۱۳۹۹
آیا علامه‌طباطبایی رجوع به رأی اکثریت را باطل می‌داند؟

علامه‌طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیه آخر از سوره آل‌عمران [معتبر شمرده شدن] رای اکثریت را در نظام‌های لیبرال‌دموکرات رد می‌کنند و آن را «میل اکثریت» و «حاکمیت منطق احساس» می‌دانند [و] نه منطق حق و عقل. [اما] در مردم‌سالاری ...