رحیم پور ازغدی

بدون عدالت، توسعه به‌معناى واقعى محقق نخواهد شد
28 - اردیبهشت - 1399
بدون عدالت، توسعه به‌معناى واقعى محقق نخواهد شد

اراده علی بن ابی ‏طالب(ع)، معطوف به عدالت بود، نه قدرت ما به‌عنوان یک حداکثر و یک الگوى عقیدتى باید به حکومت على‏بن‏ابى‏طالب(ع) نگاه کنیم؛ باید الگوهاى علوى حکومت همواره پیش چشم هیات‌حاکمه و مردم حاضر باشد. فلسفه على‏بن‏ابى‏طالب(ع)، یک فلسفه ...