رضا داوری اردکانی

سروش یا داوری!! چه کسی ایدئولوگ انقلاب 1357 بود؟
18 - بهمن - 1399
سروش یا داوری!! چه کسی ایدئولوگ انقلاب 1357 بود؟

بیست سال پیش اکبر گنجی برای خشنودی عبدالکریم سروش و تقرب بیشتر به آستان استاد، در مقاله‌ای بی‌سر ‌و ته، رضا داوری اردکانی را معلم خشونت نامید. گنجی در آن سال‌ها که سال‌های اصلاح بود نیازی نمی‌دید برای مدعای خود ...

نجات آنجاست که خطر آنجاست
23 - اردیبهشت - 1399
نجات آنجاست که خطر آنجاست

گفتاری که در پیش رو می‌خوانید یکه و قابل توجه است. در هفته‌های جاری بسیاری از اهل نظر و اصحاب فکر و فیلسوفان جهان درباره بحران کرونا، علل و عوامل پدید آورنده آن و پیامدهایش بحث کردند. در ایران نیز ...

درباره ترس از ویروس کرونا و آثار پیدا و پنهان آن
20 - اسفند - 1398
درباره ترس از ویروس کرونا و آثار پیدا و پنهان آن

رضا داوری اردکانی: ‎تنها ما نیستیم که از ویروس کرونا می ترسیم، همه مردم جهان از آن می ترسند و هیچ کس را از این بابت نمی توان و نباید ملامت کرد. وقتی همه از چیزی می ترسند، آن چیز قاعدتا ...