رمان | فکرت

سردرگمی ایدئولوژیک
۱۵ - بهمن - ۱۳۹۹
سردرگمی ایدئولوژیک

به اعتقاد بسیاری از نویسندگان و اساتید فنِ نگارش، پاراگراف اول یک داستان یا رمان از اهمیت زیادی برخوردار است. توانایی و مهارت یک نویسنده موفق در همان پاراگراف اول مشخص می‌شود. نویسنده‌ای می‌تواند مخاطبان خود را جذب یا حتی ...

در خدمت و خیانت عامه ‌پسندها
۲۸ - آبان - ۱۳۹۹
در خدمت و خیانت عامه ‌پسندها

چراغ‌های اتاق خاموش است. چون باید وانمود کند که خوابیده است تا برای کلاس فردا صبح کسل نباشد. اما دلش می‌خواهد داستان را ادامه بدهد. دیگر به جایی رسیده است که نمی‌تواند کتاب را زمین بگذارد. داستان دقیقا همان چیزی ...