روایت انتزاعی | فکرت

روایت واقعی از جنگ
۱۲ - آبان - ۱۳۹۹
روایت واقعی از جنگ

مصاحبه با ســـرکار خانــــم  مریم امینی، همسر شهید سیدمرتضی آوینی مدتی پیش و برای درج در ویژه‌نامه‌های «حسینیه فرهیختگان» صورت گرفت که به دلایلی به آن مجموعه نرسید و متاسفانه منتشرناشده باقی ماند. پس از پایان دهه سوم ماه صفر ...