روزه | فکرت

نقش روزه در تعالی انسان از منظر عرفان اسلامی
۵ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
در گفتگوی فکرت با دکتر رودگر بررسی شد؛
نقش روزه در تعالی انسان از منظر عرفان اسلامی

روزه و روزه‌داری از مناسک و اعمالی در دین اسلام است که توجهات بسیاری خصوصاً از جانب عارفان به آن می‌شود. نقش تربیتی و تکاملی روزه در انسان دین‌دار سبب می‌شود تا به دنبال آن باشیم که تحولات معنوی رخ ...

وصف روزه از نگاه نهج البلاغه
۱ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
بررسی بیانات امیرالمومنین درباره روزه‌داری؛
وصف روزه از نگاه نهج البلاغه

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ روزه از مسائل علم فقه و به معنای خودداری کردن از مُفطِرات در زمان معیّن و به نیت تقرب به خداوند است و دارای اقسام واجب، مستحب، مکروه و حرام است و از جهت احکام ...