رومینا

غیرت متعصبانه ربطی به سنت ندارد
22 - خرداد - 1399
غیرت متعصبانه ربطی به سنت ندارد

دکتر عماد افروغ در بررسی قتل رومینا و ارتباط آن با تعصب و عقاید سنتی گفت: حقیقت این است که نباید در این اتفاق یک تصویر وحشتناک از سنت ارائه داد. یک سنت علمی و یک سنت متصل با خرده ...