زوجیت

اصول ناظر بر تفاوت‌های تکوینی و ارزشی زن و مرد
10 - اکتبر - 2021
هویت زن در اسلام و غرب (بخش ششم)
اصول ناظر بر تفاوت‌های تکوینی و ارزشی زن و مرد

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

جریان شناسی و بازخوانی رئوس راهبردی فمنیسم
17 - می - 2021
جریان شناسی و بازخوانی رئوس راهبردی فمنیسم

موسسه فرهنگی شناخت با توجه به جایگاه ویژه و موثر زنان در جامعه اسلامی، در ماه جاری نشست تخصصی در حوزه «زن و رسانه» برگزار نمود. یکی از اساتید نشست آقای «دکتر محمدرضا کدخدایی» محقق و پژوهشگر مطالعات زن و ...