زکات

فرهنگ مشارکت
2 - می - 2021
فرهنگ مشارکت

مشارکت فرایندی است که به واسطه آن مردم خود را جامعه پذیرکرده و پذیرای تحول در خود و جامعه می‌شوند. فراگرد فرهنگ مشارکت به عنوان توانمند سازی بر سه محور بنیادی مشارکت در قدرت اجتماعی، ورود به کنترل و نظارت ...

عدالت اقتصادی به مثابه فقه الاقتصاد
7 - آوریل - 2021
عدالت اقتصادی به مثابه فقه الاقتصاد

اقتصاد اسلامي ماهيت و مجموعه‌اي از معارف است كه يک هدف مهم را دنبال می‌كند و آن هدف، فراهم كردن مقدمات و شرايط اقتصادي براي پيشرفت و حركت انسان به سوي كمال مطلق يا همان نهايت عبوديت است. با اين ...

اسلام و مبارزه با نظام برده داری
5 - جولای - 2020
اسلام و مبارزه با نظام برده داری

بیان احکام ازدواج با بردگان، محرمیت با بردگان، مکاتبه ( قرارداد براى آزادى بردگان ) و.... که در قرآن ذکر شده است، اصل وجود بردگى را در زمان پیامبر (ص) و صدر اسلام اثبات می‌کند. اما اسلام هرگز ابداع کننده ...