ستیز با خویشتن

عدالتخواهی امروز نسبتش رابا مردم گم کرده است
20 - اردیبهشت - 1400
نگاهی به کتاب «ستیز با خویشتن، ستیز با جهان»
عدالتخواهی امروز نسبتش رابا مردم گم کرده است

مراسم چهارمین سالگرد درگذشت روح‌الله نامداری، با عنوان «چگونه عدالت‌خواهی در حوزۀ عمومی به زبان می‌آید؟» به همراه رونمایی کتاب جدید مرحوم نامداری با نام «ستیز با خویشتن، ستیز با جهان» که به تازگی توسط نشر معارف منتشر شده است ...