سردار دل ها

تبیین آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی
11 - دی - 1400
جایگاه جمهوری اسلامی در هویت بخشی به محور مقاومت؛
تبیین آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی

یکی از مباحثی که به لحاظ نظری همواره ذهن اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل را به خود مشغول داشته است، نوع نظام بین‌الملل و آینده آن است. گفتمان مقاومت خوانشی انتقادی، قرائتی واســاختی و تضعیف‌کننده از نظام سلطه بود. جبهه مقاومت ...