سروش

مفهوم وحی از زبان قرآن
30 - آبان - 1400
نقد مقاله‌ «محمد راوی رؤیاهای رسولانه»: بخش دوم
مفهوم وحی از زبان قرآن

در مقاله‌ی قبل بیان شد که اصل و اساس مقاله‌ی «محمد راوی رؤیاهای رسولانه» فرضیه‌ی شاهد و مخبر بودن نبی (ص) است و با نقد و بررسی این فرضیه و بر فرض ابطال آن، بقیه‌ی نکاتی که ایشان در ادامه‌ی ...

گفت وگویی در نگرفت
16 - اردیبهشت - 1400
گفت وگویی در نگرفت

در یادداشت پیش‌رو به بهانه مناظره عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان در مورد روشنفکری، ملاحظاتی در این بحث خواهیم داشت. به‌طور کلی آنچه در تبارشناسی مساله روشنفکری حائز اهمیت است، سابقه روشنفکری و صورت‌بندی اولیه آن است. بی‌شک در بررسی ...