سعید طاووسی مسرور

پاسخ به شبهات تاریخی پیرامون امام حسین(ع)
7 - شهریور - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر سعید طاووسی؛
پاسخ به شبهات تاریخی پیرامون امام حسین(ع)

تاریخ همیشه در معرض تحریف و تغییر بوده است. تاریخ صدر اسلام و ائمه معصومین نیز از این مساله مستثنا نیست. یکی از مسائلی که در روزگار ما، مخصوصاً در فضای مجازی و به‌خصوص در ایام عزاداری محرم و صفر ...