سعید مستغاثی

معاد و تناسخ در قرآن و سینما (جلسه دوم)
۹ - اسفند - ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی قرآن و سینما؛
معاد و تناسخ در قرآن و سینما (جلسه دوم)

معاد و تناسخ در قرآن و سینما (جلسه اول)
۳۰ - بهمن - ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی قرآن و سینما؛
معاد و تناسخ در قرآن و سینما (جلسه اول)

به بهانه کرونا؛ نگاهی به فیلم “شیوع”
۲۷ - اسفند - ۱۳۹۸
به بهانه کرونا؛ نگاهی به فیلم “شیوع”

در تاریخ سینما فیلم های بسیاری درباره شیوع بیماری های خطرناک و لاعلاج ساخته شده که بعضا سمت و سوی آخرالزمانی هم یافته است، از فیلم "وحشت در خیابان ها" ساخته الیا کازان و با شرکت جک پالانس در سال ...